fbpx

Medan Fie Wilkie utbildade sig till kroppsterapeut gav hon i genomsnitt tio elevbehandlingar i veckan. Efter ett halvår med klienter i vardagsrummet öppnade hon sin egen klinik.

I utkanten av Farum finns Opus Kroppsterapi. En klinik med bara ett år på nacken. Trots klinikens unga ålder har den redan ett fast klientel, flera företagsavtal och en målinriktad marknadsföring, och innehavaren, 40-åriga kroppsterapeuten Fie From Willie, framstår redan som rena proffset.

Eftersom, som Fie själv säger, kroppsterapi är ett hantverk som kräver praktisk övning. Eftersom ju fler kroppar du arbetar med, desto mer lär du dig. Och Fies kunniga händer har berört många människor under de sex månader hon har jobbat med kroppsterapi.

Innan Fie vågade kasta sig ut i livet som självständig kroppsterapeut och anmälde sig till Totum – Skolan för kroppsterapi såg hennes liv väldigt annorlunda ut.

Facebookinlägget som förändrade allt
Spola tillbaka tiden tio år så hittar vi Fie på en ansträngande plats. Jobbet som chef för en detaljhandelskedja med stort personalansvar och ekonomiskt ansvar har gjort henne väldigt stressad. Hon har tagit tjänstledigt från sitt jobb för att kunna ta hand om sin pappa som befinner sig i slutskedet av livet.

Önskemålet om att finnas där för sin pappa under hans sista tid börjar blandas med tankar på att arbeta med något annat. Vad detta i så fall skulle vara är än så länge en obesvarad fråga. Tills en kväll då Fie ligger hemma på soffan och råkar läsa ett Facebookinlägg. Rubriken lyder: ”Bli självständig på ett år”.

– Rubriken fångade mig eftersom den var något jag kunde förhålla mig till. Den var mätbar och jag tyckte om tanken på att vara självständig. Fie berättar att det var annonsen om att starta eget som fick henne att anmäla sig till informationsmötet i Köpenhamn

På infomötet avlöstes tankarna på att vara sin egen av nyfikenhet och fascination:

– När jag såg vad de kunde göra vid britsen blev jag fascinerad av kroppsterapin som hantverk. Jag fattade beslutet när jag hade lämnat infomötet. Det är detta jag vill göra!

Från elevbehandlingar till ett fast klientel
Trots att Fie kom från en helt annan värld där hon var van vid att använda huvudet och inte kroppen lärde hon sig de olika teknikerna snabbt.

”Det föll sig ganska naturligt för mig. ”Något som överraskade mig”, säger Fie och fortsätter: ”Läraren sade att jag hade en fallenhet för det, och det ökade både min lust och min motivation.

Men det var en sak att veta vad jag skulle göra vid britsen i undervisningslokalen. En annan verkligheten, och det krävdes att man utförde elevbehandlingar för att kunna skaffa sig den kompetens en kroppsterapeut behöver. Och när Fie hade bestämt sig för att kroppsterapin skulle bli hennes livsuppehälle blev hon tvungen att göra något aktivt för att få det att växa.

Hon skapade en Facebook-grupp som hette ”Fies testkaniner”, hon förevisade kroppsterapi i en mammagrupp och kontaktade den lokala löparklubben. Antalet elevbehandlingar per vecka växte snabbt till 10 stycken.

Den ökande efterfrågan på behandlingar bidrog inte bara positivt till ekonomin, det slet tyvärr också på privatlivet att ha klienter i vardagsrummet med både barn och hund i huset. Så efter en kort avstickare med lokalhyra på ett crossfitcenter slutade det med att Fie öppnade sin egen klinik i Farum. Det var bara ett halvår in på hennes utbildning.

Idrottare och stressdrabbade
Även om hon fortfarande hade ett halvår kvar på sin utbildning hade Fie inga betänkligheter om att börja ge behandlingar: ”Jag tycker absolut att man kan tillåta sig själv att börja behandla innan man är färdig med sin utbildning”, berättar Fie och understryker: ”Även om man i början kanske bara kan lossa lite på en nacke, får klienten ändå något matnyttigt med sig hem.”

”Förutom enskilda familjemedlemmar och vänner var flertalet av mina klienter i början huvudsakligen idrottare. Så är det inte längre, berättar Fie; ”Det är inte den målgrupp som kommer till mig idag. Nu är det mest stress- och ångestdrabbade personer med spänningar i kroppen. Detta är numera mitt fokusområde eftersom jag kan relatera till det.
Vardagen är väldigt varierande och det tycker jag är fantastiskt. Jag vet aldrig vad som kommer att hända. Även om jag har många fasta klienter är den ena behandlingen aldrig den andra lik”, avslutar Fie.