fbpx
Öppnade egen klinik under utbildningen

Öppnade egen klinik under utbildningen

Medan Fie Wilkie utbildade sig till kroppsterapeut gav hon i genomsnitt tio elevbehandlingar i veckan. Efter ett halvår med klienter i vardagsrummet öppnade hon sin egen klinik.

I utkanten av Farum finns Opus Kroppsterapi. En klinik med bara ett år på nacken. Trots klinikens unga ålder har den redan ett fast klientel, flera företagsavtal och en målinriktad marknadsföring, och innehavaren, 40-åriga kroppsterapeuten Fie From Willie, framstår redan som rena proffset.

Eftersom, som Fie själv säger, kroppsterapi är ett hantverk som kräver praktisk övning. Eftersom ju fler kroppar du arbetar med, desto mer lär du dig. Och Fies kunniga händer har berört många människor under de sex månader hon har jobbat med kroppsterapi.

Innan Fie vågade kasta sig ut i livet som självständig kroppsterapeut och anmälde sig till Totum – Skolan för kroppsterapi såg hennes liv väldigt annorlunda ut.

Facebookinlägget som förändrade allt
Spola tillbaka tiden tio år så hittar vi Fie på en ansträngande plats. Jobbet som chef för en detaljhandelskedja med stort personalansvar och ekonomiskt ansvar har gjort henne väldigt stressad. Hon har tagit tjänstledigt från sitt jobb för att kunna ta hand om sin pappa som befinner sig i slutskedet av livet.

Önskemålet om att finnas där för sin pappa under hans sista tid börjar blandas med tankar på att arbeta med något annat. Vad detta i så fall skulle vara är än så länge en obesvarad fråga. Tills en kväll då Fie ligger hemma på soffan och råkar läsa ett Facebookinlägg. Rubriken lyder: ”Bli självständig på ett år”.

– Rubriken fångade mig eftersom den var något jag kunde förhålla mig till. Den var mätbar och jag tyckte om tanken på att vara självständig. Fie berättar att det var annonsen om att starta eget som fick henne att anmäla sig till informationsmötet i Köpenhamn

På infomötet avlöstes tankarna på att vara sin egen av nyfikenhet och fascination:

– När jag såg vad de kunde göra vid britsen blev jag fascinerad av kroppsterapin som hantverk. Jag fattade beslutet när jag hade lämnat infomötet. Det är detta jag vill göra!

Från elevbehandlingar till ett fast klientel
Trots att Fie kom från en helt annan värld där hon var van vid att använda huvudet och inte kroppen lärde hon sig de olika teknikerna snabbt.

”Det föll sig ganska naturligt för mig. ”Något som överraskade mig”, säger Fie och fortsätter: ”Läraren sade att jag hade en fallenhet för det, och det ökade både min lust och min motivation.

Men det var en sak att veta vad jag skulle göra vid britsen i undervisningslokalen. En annan verkligheten, och det krävdes att man utförde elevbehandlingar för att kunna skaffa sig den kompetens en kroppsterapeut behöver. Och när Fie hade bestämt sig för att kroppsterapin skulle bli hennes livsuppehälle blev hon tvungen att göra något aktivt för att få det att växa.

Hon skapade en Facebook-grupp som hette ”Fies testkaniner”, hon förevisade kroppsterapi i en mammagrupp och kontaktade den lokala löparklubben. Antalet elevbehandlingar per vecka växte snabbt till 10 stycken.

Den ökande efterfrågan på behandlingar bidrog inte bara positivt till ekonomin, det slet tyvärr också på privatlivet att ha klienter i vardagsrummet med både barn och hund i huset. Så efter en kort avstickare med lokalhyra på ett crossfitcenter slutade det med att Fie öppnade sin egen klinik i Farum. Det var bara ett halvår in på hennes utbildning.

Idrottare och stressdrabbade
Även om hon fortfarande hade ett halvår kvar på sin utbildning hade Fie inga betänkligheter om att börja ge behandlingar: ”Jag tycker absolut att man kan tillåta sig själv att börja behandla innan man är färdig med sin utbildning”, berättar Fie och understryker: ”Även om man i början kanske bara kan lossa lite på en nacke, får klienten ändå något matnyttigt med sig hem.”

”Förutom enskilda familjemedlemmar och vänner var flertalet av mina klienter i början huvudsakligen idrottare. Så är det inte längre, berättar Fie; ”Det är inte den målgrupp som kommer till mig idag. Nu är det mest stress- och ångestdrabbade personer med spänningar i kroppen. Detta är numera mitt fokusområde eftersom jag kan relatera till det.
Vardagen är väldigt varierande och det tycker jag är fantastiskt. Jag vet aldrig vad som kommer att hända. Även om jag har många fasta klienter är den ena behandlingen aldrig den andra lik”, avslutar Fie.

Behandling av nacksmärta med kroppsterapi

Behandling av nacksmärta med kroppsterapi

Nacksmärtor är ett väldigt vanligt förekommande fenomen som drabbar 40 procent av befolkningen någon gång i livet. För en tredjedel av dessa personer medför nacksmärtorna nedsatt aktivitetsnivå och/eller sjukanmälningar.

Nacksmärtor kan yttra sig fysiskt såväl som psykiskt. En av de största bovarna i dramat är naturligtvis stillasittande arbete och för mycket skärmtid med böjd nacke eller dålig kroppshållning. Det är inte bra för nacken att stirra in i en datorskärm eller ner i sin smartphone flera timmar varje dag. Ändå är det så verkligheten ser ut för många – det är så arbetsmarknaden fungerar.
Därför är det extra viktigt att tänka på nacken och att reagera på spänningar och problematik redan innan de blir allvarliga och kroniska.

Nacksmärtor – kropp och psyke

Kroppen speglar psyket. Sträckning, stelhet och smärtor kan vara ett tecken på en överdriven självkontroll, att du håller tillbaka på något eller har ett stelt sinne.
Nacke- och halsmuskulatur främjar huvudets rörlighet. De många små musklerna gör att vi kan se på något från många olika vinklar och från olika perspektiv.

En stel nacke kan därför även vara ett tecken på att vi har svårt för att se saker ur ett nytt perspektiv. Att vi kanske är envisa. Å andra sidan kan det uppstå problem i nacken om vi har svårt för att hitta vår egen plats och konstant försöker förhålla oss till alla andras synpunkter.

I både nacken och halsen hittar vi många muskler som är sammankopplade med magmeridianen, det vill säga energibanan som tillhör magsäcken. Därför kan en nackproblematik som exempelvis sträckt nacke avhjälpas genom att lösgöra vid magsäcken och under revbenskanten på vänster sida av kroppen, och massera meridianernas förlopp på kroppen.

Hur behandlar vi nacksmärtor med Totums kroppsterapi?

Om du besöker en Totum-kroppsterapeut för att behandlas mot nacksmärtor behandlas du både lokalt i nacken och på relaterade områden. Under en Totum-kroppsterapi använder vi oss av pulserande massage lokalt och på exempelvis meridianbanorna. Dessutom ingår ofta akupressur, zonterapi och ledfrigörelse i en behandling. Om dina smärtor beror på något psykiskt har du möjlighet att prata med din terapeut om detta.

Detta utmynnar i en kroppsterapeutisk behandling som går på djupet med din problematik. Du lösgör kroppen både lokalt och ”globalt” det vill säga på ställen som refererar till nacken. Exempelvis kan din generella kroppshållning ha en stor inverkan på nackens position. Utifrån sammanhanget mellan kropp och psyke kan du få en ökad klarhet i vilka beteendemönster och känslomässiga problem som påverkar hur din nacke mår.

Målet med en kroppsterapeutisk behandling är nämligen att skapa en bestående förändring. Det är givetvis både skönt, och absolut inte fel, att få en massage som kan lindra smärtorna temporärt. Däremot är det mer optimalt att gå till botten med problemet och lösa den bakomliggande orsaken.

Så blir du av med dina nacksmärtor:

En av de saker du själv kan göra är att fokusera på din egen kroppshållning. En hopsjunken kroppshållning tvingar nacken att böjas för att vi ska kunna se ut ordentligt. Snedheter och spänningar i rygg, ben och fötter kan även de ha betydelse för nackens spänningstillstånd eftersom kroppen hela tiden försöker kompensera för att upprätthålla en funktionell balans.
Vår kropp är väldigt bra på att kompensera. Om vi är sneda på ett ställe ser kroppen till att vi kan bevara största möjliga fysiska funktion genom att kompensera och utjämna med en motsvarande spänning någon annanstans. Detta är väldigt bra – på kort sikt. Problemet är bara att det över tid kan utvecklas till smärtor och slitage på kroppen.

Kroppsterapi som alternativ behandling

Kroppsterapi som alternativ behandling

Alternativa behandlingar vinner ständigt mer mark, och allt fler svenskar söker råd och behandling utanför den traditionella sjukvården.

Beroende på problemets art kan alternativa behandlingar ha en läkande effekt alternativt vara en bra kompletterande behandling tillsammans med konventionell behandling. Alternativ behandling är en gemensam beteckning för all icke-konventionell behandling, och därför kan det vara svårt att veta vilka olika alternativ som finns. Här följer en introduktion till kroppsterapi som alternativ behandling.

Kroppsterapi som alternativ behandling

Kroppsterapi bygger både på ny och gammal förståelse för olika samband i kroppen samt sambandet mellan kropp och psyke. Mycket bygger på förståelsen för människan (och världen) utifrån kinesisk medicin, som kan spåras hela vägen tillbaka till cirka 2 500 år före vår tideräkning. Den kinesiska medicinen omfattar bland annat 5-elementsteorin, läran om yin och yang samt meridianbanorna som är kroppens energibanor.
Erfarenheten av dessa kunskaper och teorier är så övertygande att den har hittat hela vägen in i den konventionella sjukvården. Man har exempelvis framgångsrikt utfört en öppen hjärtoperation uteslutande med hjälp av akupunktur som bedövningsmedel. Många praktiserande läkare tar nu även kurser i akupunktur för att ännu bättre kunna hjälpa sina patienter.
Även om vi inte med klarhet kan säga varför så är resultaten så bra att de måste tas i beaktande när en patient upplever problem.
En kroppsterapeut använder sig av samma kunskaper om energibanorna och deras relation till organ, muskler och känslor som en akupunktör, men istället för att sätta en nål trycker, masserar och pulserar en kroppsterapeut. På det sättet får vi samma effekt på fördelaktiga punkter med skillnaden att kroppen aktiveras på ett annat sätt än när vi får nålar i oss.

Uråldriga kunskaper i en modern värld

Kroppsterapi avhjälper många av de utmaningar vi har idag. Även om samhället har utvecklats med blixtens hastighet skiljer vi oss i grunden inte speciellt mycket från våra förfäder som levde för 10 000 år sedan. Våra kroppar reagerar på samma sätt; stress, skador, olyckor, överfall och en olycklig barndom sätter sina spår i kroppen. Det visste Freud, och det blir bara tydligare och mer känt med åren.
Vårt samhälle utvecklats både snabbt och mycket, vilket har lett fram till nya problem. Stress är ett perfekt exempel och ett annat är förhållandet till våra kroppar. Vart vi än går märker vi av kroppshetsen, med kroppen som både statussymbol och sexobjekt. Samtidigt är det allt fler människor som lever sitt liv med tanke och huvud medan kroppen har blivit ett kallt verktyg i en för övrigt stillasittande vardag.

Kropp och psyke hänger ihop

Olika känslor sätter olika avtryck i kroppen. Du kan själv testa.
Inta en kroppshållning som förmedlar att du är väldigt ledsen. Eller som att du vore generad. Slutligen som om du vore väldigt glad. Lägg märke till sambandet mellan dina inre känslor och din kroppshållning.
Kroppen speglar våra känslor och håller kvar dem om vi inte vågar släppa taget om dem. Inta nu den ledsna kroppshållningen igen. Den här gången ska du vara glad, fast utan att ändra kroppshållning. Det är faktiskt ganska svårt att ha känslor av glädje om kroppen inte kan spegla dem. Det är svårt för oss att vara glada om kroppen bär på muskelspänningar som håller fast oss i en stängd och ledsen kroppshållning.
Om vi däremot kan öppna kroppen så att den fritt kan formas efter livets gång kan vi reagera på rätt sätt i olika situationer. Vi kan vara ledsna utan att klamra oss fast vid känslan. Vi kan vara modiga och målinriktade utan att vara forcerade. Och vi kan släppa in det nya och vädra ut det gamla genom att andas fritt.
Kroppsterapi har bland annat visat sig vara fördelaktigt vid följande fysiska och psykiska smärtor:

• Ryggsmärta
• Frusen axel
• Musarm
• Stress
• Ångest
• Depression
• Huvudvärk och migrän
• Ischiassmärta
• Eksem
• Astma
• Whiplash-skada
• PTSD och trauma
• Matsmältningsproblem
• Gikt
• Fibromyalgi

 

 

Skulle du kunna tänka dig att lära dig hantverket och bli en självständig Totum Kroppsterapeut?

Vi anordnar regelbundet informationskvällar där vi berättar om utbildningen, visar en Totum-behandling och ger dig möjlighet att ställa alla frågor du kan tänkas vilja ha svar på.

Läs mer om vår informationskväll och anmäl dig här